Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Vztyčování vlajky

Prozkoumejte jeden z ikonických snímků konce druhé světové války. S fotografií vztyčování sovětské vlajky nad Říšským sněmem v Berlíně se manipulovalo. Poznáte jak? Ovlivní malý detail na slavném snímku vaše vnímání této historické události?

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

vztycovani-vlajky/pic-00-1280w.jpg

Sovětští vojáci vztyčují vlajku na budově Říšského sněmu v Berlíně.
Foto Jevgenij Chaldej. Zdroj: ČTK

Jaké pocity ve vás snímek vyvolává?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).
0 / 400

Popište, co na fotografii vidíte.

Označte body, které jsou důležité pro pochopení fotografie, a popište je.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Sovětští vojáci vztyčují vlajku na budově Říšského sněmu v Berlíně. Foto Jevgenij Chaldej. Zdroj: ČTK

Porovnejte publikovanou fotografii s její původní verzí.

Zakreslete rozdíly, které na fotografiích nacházíte, a popište je.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Sovětští vojáci vztyčují vlajku na budově Říšského sněmu v Berlíně, 30. dubna 1945. Foto Jevgenij Chaldej. Zdroj: ČTK

Sovětští vojáci vztyčují vlajku na budově Říšského sněmu v Berlíně, 2. května 1945. Foto Jevgenij Chaldej. Zdroj: ČTK

Přemýšlejte o historickém významu fotografie.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jak a proč fotograf snímek upravil?

0 / 400

Jak se změnilo vyznění fotografie? Proč se upravovala?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR