Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Rozruch na náměstí

Fotografie z meziválečného Československa. Proč se lidé shromáždili kolem záhadného vozu? Pokuste se s pomocí několika dalších pramenů zjistit, jaké změny lidé tehdy prožívali.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
rozruch-na-namesti/pic-01-1280w.jpg

Brno, 1934. Zdroj: Archiv ČRo

Označte důležité prvky na fotografii a popište je.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Co se děje na fotografii?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč se zde lidé shromáždili?

0 / 400

Prozkoumejte další prameny.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
Rekonstrukce prvního rozhlasového vysílání
První rozhlasové vysílání Čs. rozhlasu ve 20:15 18. 5. 1923 z kbelského stanu (rekonstrukce původní nahrávky). Uvádí E. Kočová-Tučková, první hlasatelka Radiojournalu. Zdroj: Archiv ČRo
0
/0
Vzpomínky Miloše Čtrnáctého
Miloš Čtrnáctý, první programový šéf Čs. rozhlasu, vzpomíná v roce 1970, jak si lidé na počátku 20. let nedovedli představit, co přinese nástup rozhlasu. Zdroj: Archiv ČRo
0
/0

Co nového jste se dozvěděli o fotografii?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč se zde lidé shromáždili?

0 / 400

Interpretace.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jak se změnil každodenní život lidí s nástupem rozhlasu?

0 / 400

Na co byste se chtěli zeptat lidí na náměstí?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR