Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proměny obce Kyselka

Dvě fotografie, stejné místo, časový rozdíl osmdesát let. Co všechno se tady změnilo? K čemu sloužil ten honosný dům? A co dělá ten chlápek za plotem? Pečlivě si obě fotografie prohlédněte, najděte na nich co nejvíc rozdílů a objevte stopy, které vám pomohou zjistit, jak a proč se v průběhu 20. století proměnil život v jedné obci.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Na fotografiích vidíte stejné místo. Prohlédněte si obě fotografie.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
promeny-obce-kyselka/pic-00-1280w.jpg
promeny-obce-kyselka/pic-01-1280w.jpg

Bad Giesshübl – lázně Heinricha Mattoniho, 1925. Zdroj: Antikomplex, z.s.

Lázně Kyselka, 2004. Zdroj: Antikomplex, z.s.

Co se změnilo?

Červeně ve fotografiích označte, co se změnilo, a modře, co zůstalo stejné. Popište označené body.

Bad Giesshübl – lázně Heinricha Mattoniho, 1925. Zdroj: Antikomplex, z.s.

Lázně Kyselka, 2004. Zdroj: Antikomplex, z.s.

Proč se to změnilo?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Zamyslete se nad tím, co vedlo k vyznačeným změnám. Jaké události mohly mít na tuto proměnu vliv a proč?

0 / 1200

Zjistěte z fotografií, jak se změnila funkce budov a život v obci.

0 / 1200
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR