Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proměny města Zlína

Dostanete čtyři různé mapy. Každá je jiná a přece jsou stejné. Proč je tu ten bílý flek? Tahle je tak pěkně barevná! Tady jsou zas jiné názvy ulic. Co dřív bylo na místě parkoviště? Vyzkoušejte hru „najdi co nejvíce rozdílů” a přitom zjistěte, jakým vývojem procházela města v 19. a 20. století.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si mapy města.

Nápověda
Kliknutím levého tlačítka do obrazu a jeho podržením lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
promeny-mesta-zlina/pic-00-1280w.jpg
promeny-mesta-zlina/pic-01-1280w.jpg
promeny-mesta-zlina/pic-02-1280w.jpg
promeny-mesta-zlina/pic-03-1280w.jpg

Zdroj: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 28 – ZLÍN. Věd. red. Eva Chodějovská. Praha 2015

Kdy mapa vznikla?

Označte na mapě alespoň jeden prvek, podle něhož byste mohli přibližně určit její stáří. Označené prvky popište.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Kdy mapa vznikla?

Označte na mapě alespoň jeden prvek, podle něhož byste mohli přibližně určit její stáří. Označené prvky popište.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Kdy mapa vznikla?

Označte na mapě alespoň jeden prvek, podle něhož byste mohli přibližně určit její stáří. Označené prvky popište.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Kdy mapa vznikla?

Označte na mapě alespoň jeden prvek, podle něhož byste mohli přibližně určit její stáří. Označené prvky popište.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Seřaďte mapy od nejstarší po nejmladší.

Nápověda
Kliknutím na fotografii a tahem myši přesuňte fotografii na požadovanou pozici mezi ostatní položky.

Jak se město změnilo?

Charakterizujte město znázorněné na nejstarší a na nejmladší mapě. V popisu použijte alespoň dvě přídavná jména.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Město na nejstarší mapě je:

0 / 400

Město na nejmladší mapě je:

0 / 400

Porovnejte mapy.

Označte a popište na nejmladší mapě jednu lokalitu, která se v minulosti nejvíce proměnila (červeně), a jednu, která se změnila nejméně (modře).

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Proč se město změnilo?

K jakým změnám došlo ve městě během 20. století a čím mohly být způsobeny? Uveďte alespoň dvě změny a jejich možné příčiny.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).
0 / 999
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR