Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč vznikl školní obraz?

Masaryk odjel z Rakouska-Uherska tajně a vrátil se do Československa slavnostně jako prezident. Příjezd zachytil fotograf. Důležitá událost se brzy dostala i do školní výuky. Pojďte zjistit jak!

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografie.

proc-vznikl-skolni-obraz/pic-01-1024w.jpg
proc-vznikl-skolni-obraz/pic-02-1024w.jpg

Příjezd T. G. Masaryka do vlasti, Horní Dvořiště, 20. prosince 1918. Zdroj: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Příjezd T. G. Masaryka do vlasti, Tábor, 21. prosince 1918. Zdroj: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Na obou fotografiích označte důležité prvky a popište je.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Tomáš G. Masaryk přijel do Československa 20. prosince 1918 zvláštním vlakem z Itálie. Doprovázela ho dcera Olga a také významní představitelé spojenců mladého Československa: francouzský vyslanec Clement Simon a italský generál Luigi Giussepe Piccione. V Horním Dvořišti se prezident setkal se synem Janem. V doprovodu prezidenta byl diplomat a legionář Jan Šeba a řadoví zástupci československých legií z Itálie a Francie. Noc strávil prezident v Českých Budějovicích, aby do Prahy dorazil za světla druhého dne. V Táboře jej 21. prosince uvítal starosta města Klos, prezident promluvil k shromáždění lidí. Vlak následně zamířil do Prahy, kde se odehrál hlavní uvítací ceremoniál za účasti statisíců lidí

Prohlédněte si obraz.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
proc-vznikl-skolni-obraz/pic-00-1024w.jpg

Václav Čutta: První president Československé republiky T. G. Masaryk vítán 21. prosince 1918 v Horním Dvořišti na půdě osvobozené vlasti [školní obraz]. Zdroj: Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského v Praze

Porovnejte fotografie se školním obrazem.

V obraze označte důležité prvky, které se liší od fotografií, a popište je.

Nápověda
Kliknutím na obraz levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Proč vznikl školní obraz TGM?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

V čem se změnilo vyznění scény na školním obraze?

0 / 400

K čemu mohl obraz sloužit ve školní výuce?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR