Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč vytvářeli mapu?

Tahle mapa vypadá opravdu zajímavě - je barevná a plná obrázků! Ale kdo a proč ji vlastně vytvořil? Pečlivě si mapu prohlédněte a popište co nejvíce prvků, které na ní objevíte. Dokážete zjistit, co nám její autoři chtěli říct o poválečném Československu? Každý detail může být důležitý!

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si mapu.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
proc-vytvareli-mapu/pic-00-2000w.jpg

Vyznačte na mapě váš region. Označte a popište, co se ve vašem regionu podle mapy nachází.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Které pojmy nejvýstižněji charakterizují Československo na mapě?

Pomocí zvětšování a zmenšování určete důležitost vybraných pojmů.

Nápověda
Klikáním na znaménka -/+ zmenšujte či zdůrazňujte důležitost.
péče o historické památky
+
lidová kultura
+
technický pokrok
+
socialistické státní zřízení
+
ochrana přírody
+
prosperita
+

Zodpovězte otázku.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Co mapa vypovídá o tehdejším Československu?

0 / 400

Přečtěte si popisek k mapě.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.

Originální rozměr: 101 x 54 cm
Vydavatel: Ministerstvo školství a kultury, Praha 1956
Výtvarník: P. Béza
Zdroj: Archiv města Ostravy

proc-vytvareli-mapu/pic-00-2000w.jpg

Zodpovězte otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč Ministerstvo školství a kultury vytvořilo tuto mapu?

0 / 400

Kdo a k jakému účelu ji mohl používat?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR