Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč vystavovali obraz T.G. Masaryka?

Obraz T. G. Masaryka v roce 1968 přitáhl do Lán statisíce lidí. Nechte se i vy pozvat do kulturního domu. Obdivujte obraz, zjistěte něco o jeho historii a odhalte jeho symbolické významy.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si obraz.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
proc-vystavovali-obraz-t-g-masaryka/pic-00-1024h.jpg

František Horník: Jezdecký portrét T. G. M., 1930. Zdroj: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Označte důležité prvky obrazu a popište zobrazení prezidenta.

Nápověda
Kliknutím na obraz levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Monumentální obraz o rozměrech 250x300 cm vznikal v letech 1927 až 1930. Zachycuje prezidenta Masaryka a jeho koně Hektora. Po dokončení byl vystavován v Praze a dalších městech ČSR. Reprodukoval a rozšířil se jako populární pohlednice. Za války bylo plátno ukryto pod zemí v kovovém pouzdru. Po osvobození se s velkým ohlasem vystavovalo v sokolovně v Lánech. V roce 1950 zakázala vystavování Státní bezpečnost. Znovu se obraz dostal na veřejnost až v roce 1968 v kulturním domě v Lánech. V roce 1970 byl z obavy před zabavením odeslán krajanským spolkům do USA. Nyní je v držení Czechoslovak Heritage Museum v Oak Brook. František Horník: Jezdecký portrét T. G. M., 1930. Zdroj: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Přečtěte si text.

Označte pasáže, které se týkají obrazu.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.

Výstava T. G. M.

Od 21. dubna do 21. srpna (1968) byl v kulturním domě vystaven portrét T. G. Masaryka na koni v životní velikosti od Mistra Františka Horníka. Olejový obraz je velikosti 250x300 centimetrů. Obraz byl vystaven v malém sále spolu s jezdeckým oděvem T. G. M. Ve velkém sále byly ve vitrinách na stolech fotografie a obrázkové časopisy ze života a úmrtí T. G. M., dále některá literární díla o T. G. M. jako Nejedlého, Čapka a jiných. Dále byly na výstavě k vidění návrhy na jezdecký pomník T. G. M. z 1. republiky zapůjčené čs. akademií, mimo dalších zajímavých exponátů. Na výstavu, ke hrobu T. G. M. a do parku byly konány zájezdy z celé republiky i ciziny. Výstavu shlédly statisíce lidí. Ve dnech, kdy byly největší návštěvy, byly v místním kině promítány krátké filmy ze života T. G. M. Vstupné na výstavu činilo 2,- Kčs, do kina 1,- Kčs ve prospěch zvelebení obce. 15. října se opět objevil na škole nápis „Škola Ch. G. Masarykové“ přičiněním učňů z dolu Nosek, kteří jej zdarma zhotovili.

Obecní kronika Lány 1958–1969, zápis Výstava T. G. M. z roku 1968. Zdroj: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Proč vystavovali obraz T. G. Masaryka?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jaké vlastnosti prezidenta obraz zdůrazňuje?

0 / 400

Čím mohl oslovit veřejnost v roce 1968?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR