Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč vydávali Můj boj?

Proč by Češi měli mít možnost přečíst si Hitlerovu knihu? V roce 2000 si tím tehdejší společnost nebyla vůbec jistá. Zamyslete se, co tehdejší spor vypovídá o české společnosti té doby.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si tři obálky českého vydání knihy Adolfa Hitlera.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
proc-vydavali-muj-boj/pic-00-1024h.jpg
proc-vydavali-muj-boj/pic-01-1024h.jpg
proc-vydavali-muj-boj/pic-02-1024h.jpg

Čím se jednotlivá vydání od sebe liší?

Označte a popište důležité body na obálkách knih.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

František Bauer (ed.), Adolf Hitler: Můj boj: Hitler o sobě a svých cílech, Praha 1937

Jiří Hájek (ed.), Adolf Hitler: Hitlerův Mein Kampf: z bible německého nacionálního socialismu s komentářem Jiřího Hájka. Liberec 1993

Adolf Hitler: Můj boj. Praha 2000

Čím se jednotlivá vydání od sebe liší?

Označte v článku pasáže, které obsahují důležité informace o tom, jakým způsobem byla kniha vydána.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Můj boj. Hitler o sobě a o svých cílech. – Zpracoval Dr. Fr. Bauer, Praha, Orbis 1936.

Bauerově zpracování této bible německého národního socialismu nutno přiznat cennou originalitu. Vydavatel dobře věděl, že pouhý překlad Hitlerovy knihy by byl pro českého čtenáře nezáživný, jednak pro množství materiálu jemu lhostejného, jednak pro nečasovost celých dlouhých partií. […] Autor tedy ony pasáže „Mého boje“, s nimiž našeho čtenáře seznámit pokládá za účelné, podává v převodu, kterým je činí srozumitelnějšími. Ale český pořadatel nezatajil při vydání ani své stanovisko demokratického komentátora vůdcova díla. Komentáře, často velmi kritické, ale vždy věcné faktické poznámky, uvádí pod čarou, takže jeho odstup od vlastního textu je všude jasně znatelný.

Naše doba, duben 1937. Zdroj: NK Praha

Čím se jednotlivá vydání od sebe liší?

Označte v článku pasáže, které obsahují důležité informace o tom, jakým způsobem byla kniha vydána.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Totalitní kniha poprvé česky

Knihu přeložil prof. PhDr. Jiří Hájek, DrSc., známý germanista. Odborníci se shodují, že Hitlerův Mein Kampf doplněný komentářem autora překladu, který se s knihou seznámil po prožitém utrpení v koncentračním táboře, sleduje opačný záměr, než Hitler zamýšlel, a v žádném případě nepropaguje a nepodporuje fašismus. Vydavatel prohlašuje: „V knize jsou nejpodstatnější části z originálu. Hitler se neustále opakuje, těká od předmětu k předmětu a knihu koření takzvaným slovním salátem. Tohle vše jsme vyhodili.“ […] Vydavatel dále zdůrazňuje, že v tomto případě knihu nevydali s ohledem na její komerční úspěch.

Český deník, 28. března 1994. Zdroj: NK Praha

Čím se jednotlivá vydání od sebe liší?

Označte v článku pasáže, které obsahují důležité informace o tom, jakým způsobem byla kniha vydána.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Nad Hitlerovou knihou vládnou rozpaky

Nekomentovaný úplný překlad knihy Adolfa Hitlera, který v tomto týdnu vydalo pražské nakladatelství Otakar II., se setkal spíše se zápornou reakcí. Ředitel nakladatelství Michal Zítko sice tvrdí, že knihu vydal jako historický dokument, a prezentuje ji jako určité preventivní opatření proti zhoubné ideologii, ale jeho odpůrci hovoří o edičním omylu. Někteří - zejména z řad politiků - dokonce naznačují, že by mohlo jít o trestný čin. Právní experti jsou v tomto směru ale opatrnější. […] Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jakub Čermín hovoří bez obalu o propagaci fašismu. Svaz podle něho chce reagovat a případně podat trestní oznámení. Také Federace židovských obcí podle svého tajemníka Tomáše Krause zvažuje podání trestního oznámení.

Nad Hitlerovou knihou vládnou rozpaky, 24. března 2000. Zdroj: iHNed.cz

Čím se jednotlivá vydání od sebe liší?

Shrňte své poznatky, které jste zjistili o vydáních Mého boje.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).
Výsledky předchozí práce
vydání z roku 1937
vydání z roku 1994
vydání z roku 2000

vydání z roku 1937

0 / 400

vydání z roku 1994

0 / 400

vydání z roku 2000

0 / 400

V čem spočíval spor o vydání z roku 2000?

Vydavatel byl za vydání knihy kritizován a bylo na něj podáno trestní oznámení. V roce 2005 byl osvobozen. Prohlédněte si další prameny k vydání knihy z roku 2000 a důležité informace si poznamenejte.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Nové informace:

0 / 400

Jak se na spor o vydání knihy díváte dnes?

Pomocí zvětšování a zmenšování určete, jaké argumenty z debaty z roku 2000 jsou podle vás důležité.

Nápověda
Klikáním na znamenka -/+ zmenšujte či zdůrazňujte důležitost.
Vydání použilo původní obálku s nacistickými symboly.
+
Vydán byl celý text a bez dostatečného kritického komentáře.
+
Česká vydání již existovala.
+
Nakladateli šlo jen o zisk.
+
Kniha mohla posloužit k propagaci nacismu.
+
Hitlerova kniha je historický pramen jako každý jiný.
+
Dnešní neonacisty Můj boj již nezajímá.
+
Každý si může vydávat knihy, jaké chce.
+

Zodpovězte otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jaké argumenty jsem zvýraznil/a a proč?

0 / 999

Co spor o vydání knihy Můj boj může vypovídat o české společnosti v době kolem roku 2000?

0 / 999
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR