Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč seděli ve škole?

Učitel stojí před tabulí a žáci bedlivě poslouchají jeho výklad. Všední den ve škole – nebo ne? Jaká látka se to dnes vlastně probírá? Prohlédněte si fotografii, pečlivě ji popište a pátrejte po tom, co přivedlo postavy na snímku do školních lavic.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
proc-sedeli-ve-skole/pic-00-1024h.jpg

Označte důležité prvky na fotografii a popište je.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Kdo jsou lidé na snímku a co dělají?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).
0 / 400

Přečtěte si dobový popisek. Označte na fotografii důležité prvky zmíněné v textu a popište je.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

„Tak jako ve městech, v závodech tak i na venkově probíhají kursy ruštiny uspořádané Svazem československo-sovětského přátelství. O ruštinu je velký zájem, neboť její znalost usnadní nám poučovat se ze sovětské literatury a novin o velké zemi socialismu, která je nám příkladem. Přinášíme snímek z večerního kursu ruštiny v Líbeznicích u Prahy, který vede mladý učitel Václav Vacek. Večerní kursy jsou hojně navštěvovány a jsou velmi oblíbeny.“ Foto František Kocian, 16. prosince 1949. Zdroj: ČTK

Zodpovězte otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč dospělí seděli ve škole?

0 / 400

Co byste se o situaci nebo fotografii chtěli ještě dozvědět?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR