Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč očišťovali krávy?

Už jste viděli ty krávy? Ty divné lidi kolem? Co se děje na fotografii? Začtěte se do dobového popisku a zkuste porozumět tomu, co dělají lidé zachycení na snímku. Dozvíte se něco více o studené válce a normalizaci.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
proc-ocistovali-kravy/pic-00-1280w.jpg

Označte důležité prvky na fotografii a popište je.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Co dělají lidé na snímku?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).
0 / 400

Přečtěte si dobový popisek. Červeně na fotografii označte důležité prvky zmíněné v textu a popište je.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

„Praktickou ukázku organizace a výcviku jednotek civilní obrany v zemědělském závodě předvedli 28. května 1979 novinářům zemědělci v JZD Mezno na benešovském okrese. Na snímku veterinární očista dojnic a zjišťování stupně radioaktivního zamoření.” Foto Libor Hajský. Zdroj: ČTK

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč očištovali krávy?

0 / 400

Proč očistu předváděli novinářům?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR