Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Prezident Masaryk na fotografii

Fotograf vytvořil snímek T. G. Masaryka - prvního československého prezidenta. Jak na vás fotogragie působí? Zjistěte, co nám prezident a fotograf chtěli sdělit!

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
prezident-masaryk-na-fotografii/pic-00-1280w.jpg

Při projížďce na Bílé hoře 1928, foto Tomáš Vojta. Zdroj: Karel Čapek (ed.): Masaryk ve fotografii, Orbis, Praha 1947

Označte důležité prvky na fotografii a popište je.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Při projížďce na Bílé hoře 1928, foto Tomáš Vojta. Zdroj: Karel Čapek (ed.): Masaryk ve fotografii, Orbis, Praha 1947

Jakým dojmem prezident na fotografii působí?

Vyberte dvě až čtyři charakteristiky z nabídky.

Nápověda
Pomocí drag and drop přesouvejte položky z nabídky do obrázku.
bojovný
demokratický
důstojný
důvěryhodný
hrdý
klidný
lidový
mocný
starostlivý
rozvážný
sebevědomý
starý
vědoucí
vůdčí
vzdělaný
vznešený

Při projížďce na Bílé hoře 1928, foto Tomáš Vojta. Zdroj: Karel Čapek (ed.): Masaryk ve fotografii, Orbis, Praha 1947

Závěrečné otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jaké vlastnosti u prezidenta fotografie zdůrazňuje? Zdůvodněte.

0 / 400

Bylo fotografování předem připraveno? Za jakým účelem byl snímek pořízen?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR