Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Napalm Girl

Jedna fotka ovlivnila názory milionů lidí. Jak ovlivní vás? A jaký příběh se za ní skrývá? Odehrála se situace tak, jak fotografie prezentuje, nebo trochu jinak? Pojďte prozkoumat jednu z nejikoničtějších fotografií 20. století.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

napalm-girl/pic-00-1280w.jpg

1972. Foto Nick Ut. Zdroj: ČTK/AP

Jaké pocity ve vás snímek vyvolává?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).
0 / 500

Popište, co na fotografii vidíte.

Označte body, které jsou důležité pro pochopení fotografie, a popište je.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Fotografie Nicka Uta byla pořízena 8. června 1972 při náletu jihovietnamského letectva na vesnici Trang Bang. Dívka Kim Phuc je popálena napalmem. Fotografie oblétla svět a vžil se pro ni název „Napalm Girl“. Foto Nick Ut. Zdroj: ČTK/AP

Porovnejte publikovanou fotografii s její původní verzí.

Zakreslete a popište rozdíly, které na fotografiích nacházíte.​

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Fotografie Nicka Uta byla pořízena 8. června 1972 při náletu jihovietnamského letectva na vesnici Trang Bang. Dívka Kim Phuc je popálena napalmem. Fotografie oblétla svět a vžil se pro ni název „Napalm Girl“. Foto Nick Ut. Zdroj: ČTK/AP

Přemýšlejte o historickém vlivu fotografie.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč fotograf snímek upravil? Jak se změnilo vyznění fotografie?

0 / 750

Jakou reakci mohla fotografie vyvolat u americké veřejnosti?

0 / 750
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR