Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Měl si kleknout?

Německý kancléř klečí v roce 1970 před pomníkem obětí holokaustu ve Varšavě. Jak mohli toto gesto vnímat Němci, Poláci či Židé? Zkuste za pomoci pramenů argumentovat, zda si Willy Brandt měl či neměl kleknout.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
mel-si-kleknout/pic-01-1280w.jpg

Západoněmecký kancléř Willy Brandt poklekl v roce 1970 při návštěvě Varšavy před pomníkem povstání v tamním ghettu. Brandtovo gesto vyvolalo velkou pozornost a vzbudilo diskuze nejen v Německu a Polsku. Foto Sven Simon. Zdroj: ČTK

Vyznačte na fotografii důležité prvky, které pomohou určit, co se na ní děje.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Západoněmecký kancléř Willy Brandt poklekl v roce 1970 při návštěvě Varšavy před pomníkem povstání v tamním ghettu. Brandtovo gesto vyvolalo velkou pozornost a vzbudilo diskuze nejen v Německu a Polsku. Foto Sven Simon. Zdroj: ČTK

Co se děje na fotografii?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Kdo jsou lidé na snímku a co dělají?

0 / 400

Prozkoumejte další prameny. Nově zjištěné informace doplňte do fotografie červeně.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.

Formulujte argumenty pro a proti.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč si měl kleknout?

0 / 400

Proč si neměl kleknout?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR