Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Korejské děti v české škole

Běžná školní situace. Učitel zkouší žáka před tabulí. Ale přece je tu něco jinak. Nechte promluvit žáka i učitele, přemýšlejte, kdy se situace odehrála, a možná se dozvíte něco více o událostech na druhém konci světa.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Označte a popište jednotlivé body, které vám pomáhají odpovědět na otázky, kdo je na fotografii a kdy a kde byla pořízena.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Československá vláda pozvala do Československa na 200 korejských dětí, které jsou umístěny v lázních Houštka u Staré Boleslavi. Mezi dětmi jsou i partyzáni s vyznamenáním za statečnost. Na snímku hodina vyučování. (ČTK/Kocian František)

Otázky.

Odpovědi můžete hledat i v dalších zdrojích - internet, učebnice apod.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Kdy fotografie vznikla? Podle čeho tak usuzujete?

0 / 400

Co se v dané době dělo v Československu a co v Koreji? Má situace v obou zemích něco společného?

0 / 400

Jaký byl důvod pobytu korejských dětí v Československu?

0 / 400

Jaké pocity mají postavy na fotografii?

Vymyslete a zaznačte do snímku, co si podle vás obě postavy mohou myslet. Promítněte své „komiksy“ ve třídě. Shodli jste se na tom, jak oba protagonisté přemýšlí?

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.
Myšlenka
Myšlenka

Československá vláda pozvala do Československa na 200 korejských dětí, které jsou umístěny v lázních Houštka u Staré Boleslavi. Mezi dětmi jsou i partyzáni s vyznamenáním za statečnost. Na snímku hodina vyučování. (ČTK/Kocian František)

Otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

V čem je podle vás tato situace nová a jiná pro učitele a v čem pro žáka? Jak na ni mohli reagovat?

0 / 400

Co měla fotografie sdělit čtenářům dobového tisku?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR