Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Kdo byl jejich nepřítel?

Jak fungovala nacistická propaganda před druhou světovou válkou a jak na nás působí dnes? Prozkoumejte karikaturu v novinách a zjistěte, kdo byl jejich nepřítel.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si stránku novin s karikaturou.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
kdo-byl-jejich-nepritel/pic-00-1024h.jpg

Titulní stránka nacistického propagandistického týdeníku Der Stürmer (v překladu Útočník) z roku 1934. Týdeník se snažil oslovit co největší publikum, zaměřoval se zejména na čtenáře z nižších společenských vrstev. Vydavatel Julius Streicher byl po válce Norimberským tribunálem odsouzen k trestu smrti a popraven. Titulky zní: „Kdo je nepřítel? Štvaní ke světové válce a židovské protokoly z Basileje. Evropa na porážce. Svět chce mír.” Der Stürmer, Německý týdeník v boji za pravdu, 1934. Zdroj: United States Holocaust Memorial Museum

Prohlédněte si karikaturu.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
kdo-byl-jejich-nepritel/pic-01-1280w.jpg

Karikatura z titulní stránky propagandistického týdeníku Der Stürmer. Rýmovaný text zní: „To ne národy, to Žid chce válku, to národy zaplatí Židovo vítězství krví.“ Der Stürmer, Německý týdeník v boji za pravdu, 1934. Zdroj: United States Holocaust Memorial Museum

Jaký je význam karikatury? Vyberte pět pojmů z nabídky.

Nápověda
Pomocí drag and drop přesouvejte položky z nabídky do obrázku.
válka
smrt
zkáza
pláč
Evropa
Německo
oběť
viník
ovládání
spiknutí
bolševismus
hanebnost
krása
ošklivost

Karikatura z titulní stránky propagandistického týdeníku Der Stürmer. Rýmovaný text zní: „To ne národy, to Žid chce válku, to národy zaplatí Židovo vítězství krví.“ Der Stürmer, Německý týdeník v boji za pravdu, 1934. Zdroj: United States Holocaust Memorial Museum

Co dělá z karikatury nacistickou propagandu?

Označte na karikatuře prvky, které sloužily k manipulaci čtenářů.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Karikatura z titulní stránky propagandistického týdeníku Der Stürmer. Rýmovaný text zní: „To ne národy, to Žid chce válku, to národy zaplatí Židovo vítězství krví.“ Der Stürmer, Německý týdeník v boji za pravdu, 1934. Zdroj: United States Holocaust Memorial Museum

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jakým způsobem karikatura manipulovala čtenáře?

0 / 999

Jak na vás karikatura působí dnes?

0 / 999
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR