Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Kam zmizeli čeští Němci?

Z poválečných 200 000 Němců se v současné době v ČR k německé národnosti hlásí asi 18 500 lidí. Kam zmizeli čeští Němci? Odpověď možná najdete pomocí projevu prezidenta Edvarda Beneše (z června 1945) a úryvku Zákona o udělení občanství Němcům (1953).

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Přečtěte si text.

Chtěl bych ještě dodat pro nás pro všechny v Československu dvě věci:

  1. Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit. Bylo to tak hrozné a strašné, že toho navždycky musí být vzpomínáno.
  2. Rozhodněme se, že musíme republiku odgermanisovat, všude a ve všem. Přemýšlejte, jak to učiníme. Půjde o odgermanisování jmen, krajů, měst, zvyků – půjde o všechno, co se vůbec odgermanisovat dá.

Dnes přichází pro to doba. Vzpomínejte, co germanisací se nám za ta století od dob husitských stalo. Tož heslem naším bude: Všude a ve všem odgermanisovat
republiku. 

Zdroj: Svobodné slovo, 17. června 1945

Označte v textu tři činnosti, k nimiž prezident dr. Beneš vyzývá Čechy.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat, kliknutím levým tlačítkem na již označené slovo lze přidat textový komentář.

Chtěl bych ještě dodat pro nás pro všechny v Československu dvě věci:

  1. Nikdy nezapomeňme na to, co s námi Němci v této válce dělali a co zamýšleli s námi učinit. Bylo to tak hrozné a strašné, že toho navždycky musí být vzpomínáno.
  2. Rozhodněme se, že musíme republiku odgermanisovat, všude a ve všem. Přemýšlejte, jak to učiníme. Půjde o odgermanisování jmen, krajů, měst, zvyků – půjde o všechno, co se vůbec odgermanisovat dá.

Dnes přichází pro to doba. Vzpomínejte, co germanisací se nám za ta století od dob husitských stalo. Tož heslem naším bude: Všude a ve všem odgermanisovat
republiku. 

Zdroj: Svobodné slovo, 17. června 1945

Odpovězte na otázky.

O kom dr. Beneš mluví?

0 / 400

K čemu mohla vést prezidentova výzva „odgermanisovat” republiku?

0 / 400

Prozkoumejte další prameny a odpovězte na otázku.

Jak se žilo českým Němcům v poválečné době?

0 / 400

Přečtěte si text. Označte pasáže, které dokumentují změnu postoje k Němcům osm let po válce.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat, kliknutím levým tlačítkem na již označené slovo lze přidat textový komentář.

Ústavně-právní výbor Národního shromáždění [ … ] projednával ve své schůzi dne 21. dubna t. r. návrh zákona tisk č. 703, podle kterého se dostane státního občanství v naší republice osobám německé národnosti, které je dříve pozbyly, avšak nyní mají bydliště na území naší republiky, zde žijí a pracují jako bezdomovci. [ … ] Řešení, navržené zákonem, je možné provést proto, že převážná část Němců, žijící na území naší vlasti, se zapojila důsledně do naší budovatelské práce. Spolu s českými a slovenskými pracujícími plní úkoly, které jsme si dali v Gottwaldově pětiletce. Je nemálo případů, že mnozí dělníci a ostatní pracující německé národnosti jsou ve svých závodech vzornými pracovníky vyznamenanými za výsledky své práce.

Zdroj: Zákon o udělení čs. občanství, 34/1953 Sb.

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jak se proměnil vztah k českým Němcům mezi lety 1945 až 1953?

0 / 400

Pokuste se vysvětlit, co se stalo s Němci, kteří v roce 1953 získali československé občanství. Bylo jich necelých 150 000. Nyní se v ČR k německé národnosti hlásí necelých 20 000 lidí. Kam zmizeli čeští Němci?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR