Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Kam ho umístit?

Přemýšlíte, co budete dělat, až dokončíte školu? Jak si budete shánět zaměstnání? Představte si, že v padesátých letech to fungovalo jinak. Pojďte se ponořit do úředního dokumentu a zjistěte, jak tenkrát probíhalo shánění zaměstnání.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si a pročtěte pramen.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
kam-ho-umistit/pic-00-1024h.jpg

Umístěnka, Vítězslav Keller. Zdroj: pribehynasichsousedu.cz

Přiřaďte popisky k odpovídajícím místům v dokumentu.

Popisky můžete použít opakovaně.

Nápověda
Pomocí drag and drop přesouvejte položky z nabídky do pramene.
datum
instituce
osoba
razítko
klíčové sdělení

Umístěnka, Vítězslav Keller. Zdroj: pribehynasichsousedu.cz

Doplňte podle dokumentu.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Datum vydání dokumentu

0 / 100

Vydávající instituce

0 / 100

Koho se dokument týká

0 / 100

Vyznačte v textu co a proč dokument dotčenému nařizuje.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Ukončil jste úspěšně studium a vstupujete do praktického života.

Naše lidově demokratická republika dala Vám všechny podmínky k tomu, abyste se mohl úspěšně podílet na budování socialismu v naší vlasti.

Všechen náš pracující lid čeká od Vás, že posílíte řady nové pracující inteligence, že se budete ochotně podílet o své znalosti se svými spolupracovníky a že budete vzorně plnit všechny povinnosti uvědomělého odborného pracovníka tam, kde Vás bude třeba.

Proto ve smyslu vlád. nařízení č. 20/52 a 56/53 Sb. o rozmisťování absolventů vysokých a výběrových odborných škol se Vám určuje podle státního národohospodářského plánu a podle Vaší odborné průpravy zaměstnání v oboru působnosti ministerstva paliv v podniku HDBS, n. p. Silvestr, Dol. Rychnov. V tomto podniku jste povinen nastoupit nejpozději dne a pracovat v uvedeném resortu po dobu 3 let.

Podle uvedených vládních nařízení bude Vás vedení podniku zaměstnávat pracemi, pro které jste byl vyškolen a po dobu Vašeho závazku nesmí s Vámi bez závažných důvodů rozvázat pracovní poměr. Vedení podniku bude také pečovat o zvyšování Vaší odborné a politické úrovně i o zajištění Vašeho ubytování.

Podmínky vašeho zařazení do zaměstnání:

Pracovní zařazení: pomocník hlavního energetika.

Platové podmínky po nástupu: 1410 Kčs + premie.

Ubytování: pro svobodné v domově mladých, pro ženaté zajistíme byt z plánované výstavby nových byt. jednotek do ½ roku.

Zodpovězte otázku a zdůvodněte.

Nápověda
Vyberte jednu z možností.
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).
Bylo podle vás rozhodnutí spravedlivé?
ano
ne

Zdůvodnětě odpověď.

0 / 999
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR