Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Jaké národní symboly potřebujeme?

Co všechno může člověk najít na výstavě připomínající sto let od vzniku Československa? S pomocí fotografií a textu pátrejte po osudech nezvyklého exponátu z výstavní síně a zjistěte, proč ho mnozí lidé v minulosti i dnes mohou vnímat jako národní symbol. A jaké symboly jsou důležité pro vás?

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
jake-narodni-symboly-potrebujeme/pic-00-1280w.jpg

Výstava Doteky státnosti konaná na Pražském hradě v roce 2018 při příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Zdroj: VHÚ Praha

Označte a popište vystavené exponáty.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Výstava Doteky státnosti konaná na Pražském hradě v roce 2018 při příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Zdroj: VHÚ Praha

Prohlédněte si všechny prameny v galerii.

K čemu původně sloužil exponát vystavený na první fotografii uprostřed místnosti?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

K odpovědi využijte další fotografie v galerii.

0 / 400

Přečtěte si úryvky z textu a prohlédněte si fotografie v galerii.

Označte části textu, které zdůrazňují význam sloupu jako národního symbolu.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Předválečný hraniční sloup je opět na českém území

Unikátní československý hraniční sloup z období první republiky byl v minulých dnech převezen z Rakouska zpět do České republiky. K našim jižním sousedům se dostal po roce 1938, nacházel se zde po dalších téměř osmdesát let. Nyní ho rakouská strana opět vrátila do země jeho původu. Sloup se stává součástí sbírek Vojenského historického ústavu Praha.

Kovových hraničních sloupů jako tento bylo vyrobeno od druhé poloviny 20. let na 250, umístěno jich bylo přes 230.

[...]

Sloupy byly umisťovány na všech hraničních celních přechodech a staly se do značné míry i symbolem své země i tehdejší éry. Sloup má výrazný kosočtvercový tvar, natřen byl do podoby československé státní vlajky červenou, modrou a bílou barvou.

Mnohé sloupy byly po mnichovské dohodě a záboru pohraničí poničeny, zdemolovány, ukradeny a odvezeny. Pro mnohé Němce se staly symbolem republiky, se kterou se nechtěli ztotožnit. I proto se do dnešní doby těchto sloupů z původního počtu zachoval jen nepatrný zlomek.

[...]

Na sloupu bývala také vždy tabulka – státní znak. Ta na získaném sloupu chybí, zbyly po ní jen čtyři menší díry. Uprostřed je však větší otvor, pravděpodobně byl způsoben průstřelem z těžkého kulometu. K průstřelu došlo zřejmě v souvislosti s povalením a odvezením sloupu na konci třicátých let. Sloupy se stávaly v nacionálně vypjaté atmosféře druhé půlky 30. let obětí nejrůznějších útoků.

[...]

Veřejnost bude moci unikátní hraniční sloup ze sbírek VHÚ vidět příští rok, kdy bude představen na výstavě vztahující se k 100. výročí vzniku Československa. Výstava státních symbolů, jejíž součástí sloup bude, se uskuteční na Pražském hradě.

Zdroj: VHÚ Praha, 15. 5. 2017

Zodpovězte otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Považujete tento sloup za národní symbol? Svoji odpověď zdůvodněte.

0 / 400

Jaké exponáty byste na výstavě ke 100. výročí vzniku Československa vystavili vy a proč?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR