Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Jak vnímali boxerský zápas?

Máte představu, jak vypadalo sportovní zpravodajství před téměř sto lety? Zkuste se zamyslet nad tím, jak mohli lidé vnímat boxerský zápas v době prvních rozhlasových přenosů.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Poslechněte si záznam zápasu a prohlédněte si fotografie.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
Záznam ze zápasu Alvarela proti Nekolnému
Zápas z 26. dubna 1931, začátek 10. kola, komentuje Josef Laufer. Zdroj: Archiv ČRo
0
/0

Vyznačte a napište do obrázku, co jste se z rozhlasu dozvěděli o zápase.

Jak o zápase hlasatelé informují?

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Zápas Alvarel proti Nekolnému, 26. 4. 1931. Zdroj: Archiv Národního muzea, pozůstalost Františka Illka

Přečtěte si záznam 10. kola zápasu.

Jak o zápase informují noviny? Všimněte si data vydání.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Národní politika, odpolední vydání, 27. dubna 1931. Zdroj: NK ČR

Srovnejte zvukový záznam s novinovou zprávou o zápase.

Vyberte klíčová slova, která vystihují záznam a zprávu po formální a obsahové stránce.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
Záznam ze zápasu Alvarela proti Nekolnému
Zápas z 26. dubna 1931, začátek 10. kola, komentuje Josef Laufer. Zdroj: Archiv ČRo
0
/0
Okamžité
Opožděné
Napínavé
Klidné
Detailní
Obecné
Aktuální
Neaktuální
Emocionální
Věcné
Okamžité
Opožděné
Napínavé
Klidné
Detailní
Obecné
Aktuální
Neaktuální
Emocionální
Věcné

Zodpovězte otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jak vnímali zápas čtenáři a jak posluchači?

0 / 400

V čem se liší způsob, jak informuje rádio a jak informuje tisk?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR