Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Jak viděli ženu?

Zkusíte porozumět karikaturám z období stalinismu? Schválně, jestli vám přijdou vtipné. Pokusíme se s pomocí karikatur proniknout do tehdejších představ o roli ženy v komunistické společnosti. V čem se dobový obraz ženy liší od současnosti?

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si karikatury.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
jak-videli-zenu/pic-00-1280w.jpg
jak-videli-zenu/pic-01-1280w.jpg

Zdroj: Humoristický časopis Dikobraz IV./1948, č. 48

Zdroj: Humoristický časopis Dikobraz VI./1950, č. 19

Označte důležité prvky na karikaturách. Popište postavy a prostředí.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Zdroj: Humoristický časopis Dikobraz IV./1948, č. 48

Zdroj: Humoristický časopis Dikobraz VI./1950, č. 19

Jaký je význam karikatury?

Vybírejte z pojmů v nabídce.

Nápověda
Pomocí drag and drop přesouvejte položky z nabídky do obrázku.
Do obrázku můžete také kreslit a zapisovat další informace.
práce
zábava
lenost
kolektiv
jedinec
prostota
radost
vzdělání
sexualita
západ
naše
cizí

Zdroj: Humoristický časopis Dikobraz IV./1948, č. 48

Jaký je význam karikatury?

Vybírejte z pojmů v nabídce.

Nápověda
Pomocí drag and drop přesouvejte položky z nabídky do obrázku.
Do obrázku můžete také kreslit a zapisovat další informace.
práce
rovnost
tělo
obdiv
západ
uznání
vzrušení
sexualita
mateřství
touha
naše
cizí
konzum

Zdroj: Humoristický časopis Dikobraz VI./1950, č. 19

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jakou společenskou roli ženy karikatury odsuzují a jakou hodnotí pozitivně?

0 / 400

Jak hodnotíte tyto dobové představy dnes?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR