Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Jak oslavovali státní svátek?

Máte rádi oslavy? Nechte se na jednu pozvat! Prozkoumejte slavnostní výzdobu, hledejte, kdo se zúčastnil, a odkryjte smysl celé oslavy. Že máte další otázky? To je jedině dobře!

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
jak-oslavovali-statni-svatek/pic-00-1280w.jpg

Označte důležité prvky na fotografii a popište je.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Radnice města Poličky vyzdobená u příležitosti státního svátku v roce 1980. Zdroj: Archiv Městské knihovny v Poličce

Popište, co se děje na fotografii.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Kdo se účastnil oslavy státního svátku?

0 / 400

Interpretace fotografie.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Co bylo podle vás smyslem oslavy a proč se jí lidé účastnili?

0 / 400

Co byste se o fotografii nebo události chtěli ještě dozvědět?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR