Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Deset let po revoluci? Děkujeme, odejděte!

Fotografie z demonstrace. Poznáte transparent s přeškrtnutými tvářemi Václava Klause a Miloše Zemana. Ne, není to demonstrace z dnešní doby. Tohle se událo deset let po sametové revoluci. Co se stalo, že přišlo na Václavské náměstí přes padesát tisíc lidí? Začtěte se do manifestu „Děkujeme, odejděte” a zjistěte, za co děkovali a proč chtěli demisi.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
deset-let-po-revoluci-dekujeme-odejdete/pic-00-1280w.jpg

Demonstrace na Václavském náměstí 3. prosince 1999 reagující na výzvu „Děkujeme, odejděte!“ ze 17. listopadu 1999. Na demonstraci podle odhadů dorazilo přes 50 000 lidí. Zdroj: Profimedia

Označte důležité prvky na fotografii a popište je.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Demonstrace na Václavském náměstí 3. prosince 1999 reagující na výzvu „Děkujeme, odejděte!“ ze 17. listopadu 1999. Na demonstraci podle odhadů dorazilo přes 50 000 lidí. Zdroj: Profimedia

Za co děkovali? Proč chtěli odstoupení?

Přečtěte si úryvky z výzvy Děkujeme, odejděte! Zeleně vyznačte, za co autoři děkovali. Červeně nejdůležitější důvody, proč chtěli odstoupení.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Vážení spoluobčané!

Jsme šťastni, že žijeme v zemi v zásadě svobodné a demokratické! Oceňujeme změny a možnosti, které nám uplynulých deset let přineslo. Ale jsme hluboce zklamáni a pobouřeni způsobem, kterým současná politická reprezentace provádí výkon svěřené moci. Desáté výročí listopadu 1989 nás tak zastihuje v dosud největším marasmu - politickém i morálním! Cítíme se oklamáni. Díváme se do tváře arogantní politické moci, která se neumí domluvit na funkčním vedení země a obviňuje z toho nás, občany, protože jsme prý špatně volili! Současná vláda svým chováním hrubě zkresluje a poškozuje obraz naší země v zahraničí! A mezi domácím obyvatelstvem vyvolává smutek a beznaděj, což nás uzavírá do opětovné vnitřní emigrace, jak to pamatujeme z dob komunismu. Ale většina dnešních problémů je už důsledkem NOVÝCH CHYB A NOVÝCH NEPRAVOSTÍ. Naši politici se chovají, jako by si neuvědomovali, že jsou odpovědni nejen za výkon svěřené moci, ale i za morální atmosféru ve společnosti, pro kterou se svými činy a postoji stávají nejviditelnějším vzorem! Ve jménu generace naší i generací příštích kategoricky voláme po návratu slušnosti, morálky, politické korektnosti a humanistické orientace a žádáme vůdčí politiky hlavních politických stran, aby v zájmu této země ODSTOUPILI! Oni už nedokáží této zemi pomoci, už nedokáží dostát výzvám nové sjednocující se Evropy, ani být spolehlivým členem pro nás životně důležitého uskupení NATO. Oni se přežili - a jejich neschopnost vzájemné domluvy je toho důkazem. Chceme se stát opět normální zemí, kde slušnost a dodržování zákonů je platnou normou pro prosté občany stejně jako pro vedoucí politiky.

Děkujeme, odejděte! Prohlášení bývalých studentů k desátému výročí 17. listopadu 1989. Autoři: Josef Brož, Igor Chaun, Vlastimil Ježek, Martin Mejstřík, Šimon Pánek, Vráťa Řehák. Text podepsalo na 200 000 signatářů a signatářek. Zdroj: www.ceskapolitika.cz

Interpretace pramenů.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Charakterizujte náladu části společnosti deset let po sametové revoluci.

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR