Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Co si mohli myslet lidé v bufetu?

Zdánlivě obyčejná scéna. Muž pojídá v bufetu párek, další dva čtou noviny. Obyčejný den, zdá se. A přece ne tak docela. Píše se 25. únor 1948. Za okny bufetu, na Václavském náměstí v Praze, se právě shromažďují tisíce lidí, aby se staly hybateli událostí, které ovlivní budoucnost republiky. Připomeňte si, co se tehdy stalo! Dokážete se vcítit do postav na fotografii a navrhnout, co si o tom všem nejspíše myslely?

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
co-si-mohli-myslet-lide-v-bufetu/pic-00-1280w.jpg

Praha, Václavské náměstí, bufet Koruna, 25. února 1948. Foto: Ladislav Kandelar. Zdroj: ČTK

Označte důležité prvky na fotografii a popište je.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Praha, Václavské náměstí, bufet Koruna, 25. února 1948. Foto: Ladislav Kandelar. Zdroj: ČTK

Prozkoumejte další prameny. Nově zjištěné informace doplňte do fotografie červeně.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Praha, Václavské náměstí, bufet Koruna, 25. února 1948. Foto: Ladislav Kandelar. Zdroj: ČTK

Co si lidé v bufetu mohli myslet o probíhající politické krizi?

Myšlenky formulujte z pohledu osob. Využijte informace, které jste získali na předchozím slajdu.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.
muž nalevo
muž s novinami
prodavačky
muž s párkem

Praha, Václavské náměstí, bufet Koruna, 25. února 1948. Foto: Ladislav Kandelar. Zdroj: ČTK

Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR