Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Co se učíme kromě počítání?

Za protektorátu nacistická propaganda číhala všude. Třeba i v učebnici matematiky. Odhalíte, jakými způsoby se tehdejší žáky snažilo Ministerstvo školství a národní osvěty zmanipulovat?

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Projděte si text slovní úlohy č. 375, kterou žáci počítali ve škole během 2. světové války.

Nápověda
Kliknutím levého tlačítka do obrazu a jeho podržením lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.

375. Zvláště krutý požadavek Versailleského diktátu. Německé děti trpěly následky podvýživy, 800 000 civilních osob zemřelo následkem blokády. Přesto musila německá vláda odevzdati Belgii a Francii 140 000 dojnic.

Roku 1931 poskytla jedna kontrolovaná dojnice 3678 l mléka.

  1. Kolik l mléka by bylo poskytlo 140 000 krav za jeden rok?
  2. Kolik l mléka by bylo mohlo každé německé školní dítě dostati denně k snídani? (8 milionů školních dětí, 240 dní školy.)
  3. 1932 se dovezlo do Německa 69 000 t másla. Kolik setin tohoto množství by se bylo mohlo vyrobiti z mléka oněch krav? (28 l mléka dá 1 kg másla.)

Početní úloha pro žáky I. třídy SŠ (Odpovídá dnešní 5. třídě ZŠ). Zdroj: Aritmetika pro I. třídu středních škol, Praha 1943

Označte v textu pasáže, které nejsou potřeba pro vypočítání slovní úlohy.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat, kliknutím levým tlačítkem na již označené slovo lze přidat textový komentář.

375. Zvláště krutý požadavek Versailleského diktátu. Německé děti trpěly následky podvýživy, 800 000 civilních osob zemřelo následkem blokády. Přesto musila německá vláda odevzdati Belgii a Francii 140 000 dojnic.

Roku 1931 poskytla jedna kontrolovaná dojnice 3678 l mléka.

  1. Kolik l mléka by bylo poskytlo 140 000 krav za jeden rok?
  2. Kolik l mléka by bylo mohlo každé německé školní dítě dostati denně k snídani? (8 milionů školních dětí, 240 dní školy.)
  3. 1932 se dovezlo do Německa 69 000 t másla. Kolik setin tohoto množství by se bylo mohlo vyrobiti z mléka oněch krav? (28 l mléka dá 1 kg másla.)

Početní úloha pro žáky I. třídy SŠ (Odpovídá dnešní 5. třídě ZŠ). Zdroj: Aritmetika pro I. třídu středních škol, Praha 1943

Co se snaží autor slovní úlohy žákům sdělit?

Pomocí zvětšování a zmenšování odstupňujte záměry autora učebnice.

Nápověda
Klikáním na znaménka -/+ zmenšujte či zdůrazňujte důležitost.
Ospravedlnit jednání nacistického Německa během 2. sv. války.
+
Obvinit vítězné mocnosti 1. světové války z uzavření nespravedlivé mírové smlouvy s Německem.
+
Zdůraznit prohloubení problémů se zásobováním během hospodářské krize.
+
Procvičit se žáky násobení a dělení velkých čísel a počítání procent.
+
Ukázat aroganci vítězných mocností 1. světové války, které si na Německu vynutily podepsání mírové smlouvy za pomoci námořní blokády.
+
Sdělit, že německé děti mohly mít více mléka k snídani.
+
Vzbudit soucit českých dětí s německými dětmi.
+

Po válce úloha z učebnice zmizela. Následně stránka vypadala takto:

Nápověda
Kliknutím levého tlačítka do obrazu a jeho podržením lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
co-se-ucime-krome-pocitani/pic-00-1024h.jpg
co-se-ucime-krome-pocitani/pic-01-1024h.jpg

Zdroj: Aritmetika pro I. třídu středních škol, Praha 1943

Zdroj: Aritmetika pro I. třídu středních škol, dotisk I. vydání pro školní rok 1946/47

Co se učíme kromě počítání?

Proč se tato úloha vyskytla v českých učebnicích v průběhu 2. světové války?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).
0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR