Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Co se stalo na letišti Croydon?

Černobílá fotografie zachycuje skupinu lidí - co se na ní ale vlastně děje? Proč a kam nesou toho mladého muže? Vyzkoušejte si roli novinářů, prohledejte historické dokumenty a odkryjte dramatický příběh, který fotka ukrývá. Naučíte se, jak napsat zprávu do novin, a dozvíte se víc o napjaté době, kdy v Evropě sílil nacismus a blížila se světová válka.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
co-se-stalo-na-letisti-croydon/pic-00-1280w.jpg

Uprchlík na letišti Croydon u Londýna, 31. března 1939. Zdroj: Wiener Library for the Study of the Holocaust and Genocide v Londýně

Označte osoby a prvky, které vám pomohou zjistit, co se na fotografii děje, a popište je.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Uprchlík na letišti Croydon u Londýna, 31. března 1939. Zdroj: Wiener Library for the Study of the Holocaust and Genocide v Londýně

Sepište otázky k případu.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Představte si, že jste novináři a kolega do redakce přinesl tuto fotografii. Šéfredaktor chce, abyste k ní napsali článek. Poznamenejte si alespoň tři otázky, na které potřebujete znát odpověď.

0 / 999

Přečtěte si text a zvýrazněte důležité informace.

Muž odnášený na fotografii byl Oskar Goldberg. V rodinném archivu jeho bratra Norberta se k Oskarovu příběhu dochovala řada materiálů.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Vzpomínky Oskarova bratra Norberta

Můj otec byl významný obchodník a po příchodu Němců se mu dostalo rady, aby nezůstával doma, protože jej Němci mohou hledat. [...] Rozhodl se proto okamžitě odejít. [...] Protože byl pátek [předvečer šabatu, na nějž zbožní Židé nesmějí cestovat], museli jsme jít pěšky, byli jsme ortodoxní. Jediné věci, které si můj otec vzal s sebou, byl talit a tefilin [plášť a řemínky nošené při modlitbě]. To bylo vše, co zbylo bohatému, prosperujícímu a respektovanému obchodníku. Rozhodli jsme se jít do Bohumína, kde žil bratr mé matky, Jakob Bronner. [...] z Bohumína jsme pokračovali do rodiště mého otce, Osvětimi.

Když Němci vpochodovali do Československa, můj bratr Oskar, o deset let starší než já, byl v Polsku na obchodní cestě. Pracoval pro naši textilní společnost, cestoval po zemi a prodával naše výrobky. [...] Jakmile němečtí vojáci vkročili do Ostravy, zavolali jsme mu a řekli, aby se nevracel. Oskar měl dostatek peněz, a tak promluvil s několika přáteli a zorganizoval letadlo, kterým přiletěli z Varšavy do Londýna. Bohužel jim ale odmítli povolit vstup. [...] Bratr a jeho přátelé se proto rozhodli žádat o statut uprchlíků, ale Britové to nechtěli uznat a rozhodli se je poslat zpět do Polska. Bylo tam deset českých židovských uprchlíků, deset mladých mužů z Československa. Můj bratr byl mladý, ale velmi nápaditý a sehrál zásadní roli v tom, že těch deset nakonec mohlo zůstat. Když měli na letišti nastoupit do letadla, jímž měli být vráceni, bratr najednou vytvořil velký zmatek. Křičel a ječel, lehl si na podlahu, kopal kolem sebe a odmítal vstát. Později nám o tom vyprávěl. Bylo tam několik reportérů, kteří ho fotografovali.

[...] dánský pilot naštěstí odmítl vzlétnout. Když viděl ten zmatek, odmítl tyto zoufalé lidi vzít na palubu. Bylo to jediné letadlo z Londýna do Varšavy. Znovu to byl mazl [štěstí]. Tak těch deset mužů ve vězení očekávalo svůj osud, zatímco Britové o nich rozhodovali. Potom o této události vyšel článek na titulní straně Daily Mailu, s obrázkem mého bratra, který je odnášen zpět do letadla [...]. Vzbudilo to velkou nevoli. [...] Nakonec bylo všech deset propuštěno a po několika dnech získali povolení zůstat v Anglii.

Vzpomínky byly sestaveny z rozhovorů s Norbertem Goldbergem (nahrál David Lawson, upravil Lukáš Přibyl). Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Dohledejte odpovědi na své otázky v textu vzpomínek. Můžete upravit i znění otázek.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Mé otázky…

0 / 999

Má zjištění…

0 / 999

Přečtěte si dopis a zvýrazněte důležité informace.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Moravská Ostrava, 9. května 1939

Je opravdu smutné, že jste tam byli ponecháni teprve po takových těžkostech a takové komedii, ale přesto jsem se na základě tvého líčení a přiložených obrázků musela od srdce smát. Každopádně jsi se velmi snažil a stala se z tebe veličina, Max si myslí, že bys měl a conto tohoto do Hollywoodu [!] Ostatně i Frida nám poslala podobný výstřižek z jedněch francouzských novin, kde jsi odnášen.

Dopis Oskaru Goldbergovi od rodiny z protektorátu, 9. května 1939. Zdroj: Židovské muzeum v Praze

Doplňte svá dosavadní zjištění na základě textu dopisu. Můžete upravit i znění otázek.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Mé otázky…

0 / 999

Má zjištění...

0 / 999

Využijte zjištěné informace a napište novinovou zprávu.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Má zjištění:

0 / 999

Moje novinová zpráva:

0 / 999

Prohlédněte si titulní stránku novin.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
co-se-stalo-na-letisti-croydon/pic-01-1024h.jpg

Zdroj: Daily Mail, 31. března 1939

Přečtěte si text a zvýrazněte důležité informace.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Čeští uprchlíci, kteří přiletěli, zůstanou

Od našich londýnských korespondentů
Londýn, pátek.

Dobrodružství jedenácti uprchlíků české národnosti, kteří ve středu přistáli v Croydonu a byli tam zadrženi a kteří měli být zítra vráceni lodí do Dánska, mělo šťastný konec. Židovský pomocný výbor pro uprchlíky z Německa, který dosud nepřijímal zodpovědnost za uprchlíky z Česko-Slovenska, se dnes rozhodl jako mimořádné opatření poskytnout za ně nezbytné záruky tak, aby mohli být v zemi přijati.

Z úředních míst se dozvídáme, že tato skupina přiletěla z Krakova v Polsku v pronajatém letadle, s mezipřistáním v Kodani. [...]

Tamější pohraničníci [v Croydonu] konzultovali s ministerstvem vnitra, jež se obrátilo na uprchlické výbory, které o této skupině nic nevěděly a nebyly připraveny je sponzorovat. V důsledku toho bylo těchto jedenáct lidí zadrženo a měli být posláni lodí zpět do Kodaně.

Lze předpokládat, že tato skupina podnikla zoufalý pokus o vstup do naší země kvůli novému vízovému systému pro Čechy přijíždějící do Anglie, který má vstoupit v platnost 1. dubna a který byl oznámen v lednu. [...]

Koluje mnoho historek o množství uprchlíků vrácených během tohoto týdne. Získal jsem tato čísla. Celkový počet cizinců všech kategorií, kteří přiletěli do Croydonu ve středu, obnášel 257, z nichž 118 byli Němci a 45 Češi. Odmítnuto bylo 10, z nichž všichni byli Češi. Včera v Croydonu přistálo 241 cizinců, z nichž 82 byli Němci a 81 Češi. Vstup byl odmítnut 20 Čechům.

Zdroj: Manchester Guardian, 1. dubna 1939 (přeložil Michal Frankl)

S využitím nových informací upravte svou novinovou zprávu.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Moje novinová zpráva:

0 / 999
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR