Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Co dělají ženy na fotografii?

Co dělají ženy na snímku z roku 1918? Vyzkoušejte si, jakou máte historickou představivost. Vypátrejte, jak válka ovlivnila běžný život lidí. Všímejte si detailů a poznejte, v čem se lišil tehdejší běžný život od naší současnosti.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
co-delaji-zeny-na-fotografii/pic-00-1280w.jpg

Označte důležité prvky na fotografii a popište je.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Popište, co se děje na fotografii.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Co dělají ženy na snímku?

0 / 400

Přečtěte si popisek k fotografii a doplňte analýzu o nové informace.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Povolání ledařů zaniklo vlivem moderních technologií. Na počátku minulého století se led v zimě shromažďoval v ledárnách, odkud jej ledaři v průběhu teplých měsíců rozváželi. K čemu jej obyvatelé měst mohli využívat? Na snímku americké ženy, které rozvážejí led během první světové války, 16. září 1918. Zdroj: National Archives USA

Interpretace fotografie.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč se zavážel led?

0 / 400

Proč tak těžkou práci dělaly ženy?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR