Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Vidět a slyšet srpnovou okupaci

Podívejte se dokumentární záběry ze srpnové okupace roku 1968 natočené před budovou Českého rozhlasu v Praze a poslechněte si dobové vysílání a vzpomínky tehdejšího pracovníka rozhlasu. Jak na vás jako na diváky a posluchače působí spojení filmu, vysílání a vzpomínek? V čem se jednotlivé zvukové záznamy liší a v jakých případech byste záznamy sami použili, abyste ostatním události srpna 1968 přiblížili?

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Podívejte se na videozáznam.

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR
Československý filmový týdeník 35/1968. Zdroj: Archiv ČT

Poslechněte si dobový zvukový záznam a odpovězte na otázku.

Kdo si myslíte, že o situaci promlouvá a proč?

0 / 400

Pusťte si dobový zvukový záznam a video najednou.

Zvukový záznam č.1
Vysílání Čs. rozhlasu 21. srpna 1968 (sestříháno)
Zdroj: Archiv ČRo
0
/0
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR
Československý filmový týdeník 35/1968. Zdroj: Archiv ČT

Charakterizujte audiozáznam.

Vyberte klíčová slova z nabídky.

živé vysílání
pamětník
dramatický projev
horší kvalita záznamu
lepší kvalita záznamu
reportérka
vzpomínání
klidný projev

Jaké pocity ve vás spojení záznamů vyvolává?

0 / 400

Poslechněte si současný zvukový záznam a odpovězte na otázku.

Kdo si myslíte, že o situaci promlouvá a proč?

0 / 400

Pusťte si současný zvukový záznam a video najednou.

Zvukový záznam č.2
Rok 1968 ve vzpomínkách redaktorů Radia Praha (sestříháno)
Zdroj: Archiv ČRo
0
/0
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR
Československý filmový týdeník 35/1968. Zdroj: Archiv ČT

Charakterizujte audiozáznam.

Vyberte klíčová slova z nabídky.

živé vysílání
pamětník
dramatický projev
horší kvalita záznamu
lepší kvalita záznamu
reportérka
vzpomínání
klidný projev

Jaké pocity ve vás spojení zvukového a obrazového záznamu vyvolává?

0 / 400

Srovnejte oba zvukové záznamy.

V čem se zvukové záznamy podobají a v čem se liší?

Nápověda
Nyní jsou vybrána všechna klíčová slova, kliknutím můžete klíčové slovo odebrat. Pokud po odebrání kliknete na klíčové slovo, znovu ho přidáte.
Zvukový záznam č.1
Vysílání Čs. rozhlasu 21. srpna 1968
0:00
Zvukový záznam č.2
Rok 1968 ve vzpomínkách redaktorů Radia Praha
0:00

Srovnejte oba zvukové záznamy. V čem se podobají a liší?

0 / 400

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Z kterého audiozáznamu jste se dozvěděli více informací a který na vás více emocionálně působil. Proč?

0 / 500

Který ze záznamů byste použili k přiblížení srpnové okupace dalším studentům a proč?

0 / 500
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR