Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proměny obce Horní Vysoké

Co nám může prozradit fotografie jednoho místa z odstupu 80 let? Místa kolem nás se přece nijak zásadně nemění… A přece! Co mohlo mít na dnešní podobu obce vliv? Jak se změnil tamní život? Prohlédněte si fotografie a najděte co nejvíc rozdílů, dozvíte se víc o proměnách české krajiny.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Na fotografiích vidíte stejné místo. Prohlédněte si obě fotografie.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
promeny-obce-horni-vysoke/pic-00-1280w.jpg
promeny-obce-horni-vysoke/pic-01-1280w.jpg

Ober-Weissig, 1925. Zdroj: Antikomplex, z.s.

Horní Vysoké, 2004. Zdroj: Antikomplex, z.s.

Co se změnilo?

Červeně ve fotografiích označte, co se změnilo, a modře, co zůstalo stejné. Popište označené body.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Ober-Weissig, 1925. Zdroj: Antikomplex, z.s.

Horní Vysoké, 2004. Zdroj: Antikomplex, z.s.

Proč se to změnilo?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Zamyslete se nad tím, co vedlo k vyznačeným změnám. Napište, jaké události mohly mít na tuto proměnu vliv a proč.

0 / 400

Zjistěte z fotografií, jak se změnila funkce domu a život v obci.

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR