Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proměny města Mostu

Vidět město zanikat a vznikat se nestane každý den. Přesně to však zažili obyvatelé města Most v sedmdesátých letech. Proč se tak stalo? Jaké to mělo důsledky? Prozkoumejte fotografie kostela a najděte odpovědi.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii z města Mostu z roku 1975.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
promeny-mesta-mostu/pic-00-1280w.jpg

Most, 11. října 1975. Zdroj: SOkA Most, fotografický fond

Co se stalo s kostelem v Mostě?

Popište důležité detaily, využijte další fotografie.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Co se podle vás stalo s kostelem v Mostě?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).
0 / 400

Prozkoumejte fotografii Mostu.

Popište fotografii, všímejte si významných budov a krajiny.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Pohled na starý Most a okolní výsypky, které ho obklopují, před r. 1965. Zdroj: NA Praha, fond Úřad předsednictva vlády, běžná spisovna

Prozkoumejte další fotografii Mostu.

Popište fotografii, všímejte si významných budov a krajiny.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Starým Mostem je přepravován těžební velkostroj, v pozadí panorama nového Mostu. Zdroj: Most 1932–1982. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1982

Podařilo se vám z fotografií zjistit, co se dělo v Mostě okolo roku 1975?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč byl kostel v Mostě přesunut?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR