Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč zasedali?

Kluk v trenýrkách a proti němu přísně se tvářící muži za stolem – co se to ve vyzdobené místnosti děje? Pozorně si prohlédněte fotografii a popište prvky, které vás zaujmou. Dozvíte se víc o situaci, ve které se někdy ocitl každý muž v socialistickém Československu.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
proc-zasedali/pic-00-1024h.jpg

Označte důležité prvky na fotografii a popište je.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Co se děje na fotografii?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Kdo jsou lidé na snímku a co dělají?

0 / 400

Přečtěte si dobový popisek a prozkoumejte i další prameny. Nově zjištěné informace doplňte do fotografie červeně.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

V celé naší republice začaly odvody nových branců narozených roku 1952 i dříve. Také odvodné místnosti v Lidovém domě v Plzni na Karlově žily od 7. října 1970 v ruchu této události. Při zařazování branců k jednotlivým druhům vojsk přihlížejí odvodní komise nejen ke zdravotnímu stavu, ale i k fyzické připravenosti, tělesné zdatnosti a odbornosti v civilním povolání. Foto Jiří Vlach, 20. října 1970. Zdroj: ČTK

Zodpovězte otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč komise zasedala?

0 / 400

Na co byste se lidí na fotografii chtěli zeptat?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR