Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč vydali známku?

Porovnáte fotografii a známku. Na obou jsou vojáci Československé střelecké brigády. Fotografie byla pořízena v zákopech v době bitvy u Zborova roku 1917. Známka byla navržena a vydána o dvacet let později. Jak souvisí vyobrazení mužů na známce s důvody, proč známka vznikla?

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si známku.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
proc-vydali-znamku/pic-05-1024h.jpg

Pamětní známka vydaná k 20. výročí bitvy u Zborova. Zdroj: archiv autora

Co je na známce?

Prozkoumejte další prameny. Vyznačte na známce tři skutečnosti, které souvisí s historickou událostí, jež je na ní znázorněna.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Pamětní známka vydaná k 20. výročí bitvy u Zborova. Zdroj: archiv autora

Co charakterizuje muže na známce?

Vyberte tři charakteristiky z nabídky.

Nápověda
Pomocí drag and drop přesouvejte položky z nabídky do obrázku. Do obrázku můžete také kreslit a zapisovat další informace.
statečnost
odhodlání
zádumčivost
smířlivost
hrdost
ostražitost
podpora

Pamětní známka vydaná k 20. výročí bitvy u Zborova. Zdroj: archiv autora

Co charakterizuje muže na fotografii?

Opět vyberte tři charakteristiky z nabídky.

Nápověda
Pomocí drag and drop přesouvejte položky z nabídky do obrázku. Do obrázku můžete také kreslit a zapisovat další informace.
statečnost
odhodlání
zádumčivost
smířlivost
hrdost
ostražitost
podpora

Vojáci Československé střelecké brigády v zákopech v době bitvy u Zborova, červenec 1917. Zdroj: Věstník Ministerstva pošt a telegrafů č. 31, 10. června 1937

Pracujte s textem, který informuje o vydání známky.

Co text vypovídá o známce? Označte pasáže, které vám pomohou odpovědět, proč vydali známku. Přihlédněte k dalším zdrojům v galerii.

Nápověda
Kliknutím levého tlačítka do obrazu a jeho podržením lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.

Známka – toť výtvarná zkratka, jasná a účelná. Je výsledkem spolupráce výtvarníka a rytce, který obetkává návrh výtvarníka kouzlem klasické a nesmlouvavé rytecké techniky. Podle známky se často usuzuje na vyspělost celého státního útvaru s jeho mnohotvárným životem. Má-li výtvarník toto na zřeteli, vidí před jak těžký a zodpovědný úkol byl postaven. Vše se stává tím vážnější, jde-li o známku, připomínající dějinnou událost vojenskou z dob bojů za osvobození našeho národa. Ujal jsem se s rozvahou i odvahou vypracování návrhu pamětních známek, oslavujících 20. výročí slavné zborovské bitvy – vždyť Zborov pro mne samotného znamená tolik zážitků čistě lidských jako žádný druhý kout světa. Na zborovském bojišti jsem dlel v roce 1922 plné čtyři měsíce a měl jsem možnost procházeti se spletí chodem, odkud pozorovali bratří valy protivníka; místy, kde nechal generál Čeček zbudovati výpadní bránu ,,Lunet Kaťu“, odkud vyrazili Vašátkovi úderníci a odkud vyběhl v čele své roty plukovník Josef Švec.

„Oslavy dvacátého výročí bitvy u Zborova 2. VII. 1917“. Věstník ministerstva pošt a telegrafů, 1937

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

V čem se liší známka a fotografie?

0 / 400

Proč vydali známku?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR