Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč přejmenovali ulice?

Jedno město zachycené na dvou mapách, které od sebe dělí pouhé čtyři roky – a přesto je mezi nimi zásadní rozdíl. Co všechno mohou prozradit nové názvy ulic a náměstí? A proč bylo vlastně potřeba tak rychle vytvořit novou mapu? Zkuste mapy porovnat a s pomocí dobových dokumentů blíže poznejte bouřlivé změny, které v polovině čtyřicátých let proběhly (nejen) ve městě Varnsdorf.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Na mapách vidíte stejné město. Prohlédněte si obě mapy.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
proc-prejmenovali-ulice/pic-00-1280w.jpg
proc-prejmenovali-ulice/pic-01-1280w.jpg

Orientierungs-Plan der Stadt Warnsdorf bearbeitet vom Stadtbauamte im Jahre 1941 (Orientační plán města Varnsdorfu zpracovaný městským stavebním úřadem roku 1941). Zdroj: Muzeum Varnsdorf

Orientační plán města Varnsdorfu, zhotoven městským stavebním úřadem roku 1945. Barevné linie vyznačují hranice městských čtvrtí. Zdroj: Muzeum Varnsdorf.

Co se změnilo?

Červeně ve fotografiích označte, co se změnilo, a modře, co zůstalo stejné. Popište označené prvky.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Orientierungs-Plan der Stadt Warnsdorf bearbeitet vom Stadtbauamte im Jahre 1941 (Orientační plán města Varnsdorfu zpracovaný městským stavebním úřadem roku 1941). Zdroj: Muzeum Varnsdorf

Orientační plán města Varnsdorfu, zhotoven městským stavebním úřadem roku 1945. Barevné linie vyznačují hranice městských čtvrtí. Zdroj: Muzeum Varnsdorf.

Jak přejmenovali ulice?

Přečtěte si seznam ulic ve Varnsdorfu přejmenovaných roku 1945. Rozdělte názvy do skupin po pěti podle toho, co mají společného.

Nápověda
Pomocí drag and drop přesouvejte položky z nabídky do tabulky.
Tímto způsobem je lze i odebrat.
náměstí Dr. Eduarda Beneše
Bratislavská
Budějovická
Husova
Jiřího z Poděbrad
třída Maršála Koněva
Mladoboleslavská
třída Boženy Němcové
Palackého
Pardubická
Partyzánů
třída 5. května
třída Generalissima Stalina
Tyršova
Znojemská
Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3

Podle čeho přejmenovali ulice?

U každé skupiny krátce zdůvodněte, jaké názvy a proč jste do ní zařadili.

Nápověda
Pomocí drag and drop přesouvejte položky z nabídky do tabulky.
Tímto způsobem je lze i odebrat.
Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3
0 / 400
0 / 400
0 / 400

Přečtěte si další prameny v galerii. Zodpovězte otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč v roce 1945 ve Varnsdorfu přejmenovali ulice?

0 / 400

Proč ulice přejmenovali zvoleným způsobem?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR