Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč je Velká Británie zemí čaje?

Proč se říká, že Velká Británie je zemí čaje, když na britských ostrovech žádný čaj neroste? Prozkoumejte souvislosti mezi více než sto let starými obrazy či fotografiemi a opravte turistického průvodce.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Přečtěte si úryvek z průvodce.

Nápověda
Kliknutím levého tlačítka do obrazu a jeho podržením lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.

Odpolední čaj

Nikdo nedělá čaj tak dobře jako Britové - tady to není jen tradice, ale přímo náboženství. Chcete-li si vychutnat ten nejlepší, zamiřte do některé z kaváren, například do Huffkins (str. 143), nebo do venkovského hotýlku, kde se podávají klasické odpolední svačiny - v podobě hostiny pro labužníky s koláčky, sendviči a konvicí čaje, pochopitelně sypaného. Typický anglický nápoj se popíjí po malých doušcích z čínských čajových šálků. Ještě lepší je, že každá oblast má svou vlastní, lehce odlišnou verzi.

Neil Wilson a kol.: Poznáváme - Velká Británie: prožijte to nejlepší z Velké Británie, Praha, 2015

Prohlédněte si obraz a doplňte do obrazu klíčová slova, která nejlépe vyjadřují jeho vyznění.

Nápověda
Pomocí drag and drop přesouvejte položky z nabídky do obrázku.
Do obrázku můžete také kreslit a zapisovat další informace.
bohatství
obchod
Londýn
civilizace
kapitalismus
ticho
hluk
vůně
práce
Angličanka
kolonie

James Tissot: Čaj, 1872. Zdroj: Wikimedia Commons

Co vypovídá obraz o historii pití čaje ve Velké Británii?

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).
0 / 400

Prohlédněte si rytinu.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
proc-je-velka-britanie-zemi-caje/pic-05-1024h.jpg

Produkce čaje na Cejlonu, rytina plantážního hospodářství na dnešní Srí Lance, 1888. Zdroj: Alamy Stock Photo
Překlad popisek: 1 - Plantážník a sazeč, 2 - Kontrola docházky na pozemku firmy Blackstone, oblast Ambegamowa, 3 - Prořezávání, 4 - Sběr, 5 - Válcování, 6 - Drcení, 7 - Fermentace, 8 - Sušení, 9 - Skládání a třídění, 10 - Skládání na hromadu, 11 - Balení, 12 - Odesílání, 13 - Na nádraží

Vyznačte v rytině důležité body a popište je.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Produkce čaje na Cejlonu, rytina plantážního hospodářství na dnešní Srí Lance, 1888. Zdroj: Alamy Stock Photo
Překlad popisek: 1 - Plantážník a sazeč, 2 - Kontrola docházky na pozemku firmy Blackstone, oblast Ambegamowa, 3 - Prořezávání, 4 - Sběr, 5 - Válcování, 6 - Drcení, 7 - Fermentace, 8 - Sušení, 9 - Skládání a třídění, 10 - Skládání na hromadu, 11 - Balení, 12 - Odesílání, 13 - Na nádraží

Co lze na základě rytiny říci o produkci čaje na konci 19. století?

Odlište správná a chybná tvrzení.

Nápověda
Vyberte jednu z možností.
Sběr čaje byla pouze mužská práce.
Správné
Chybné
Rytina zobrazuje srílanské pracovníky v podřízené pozici vůči Britům.
Správné
Chybné
Produkce čaje byla založena zejména na ruční práci a využití jednoduchých strojů.
Správné
Chybné
Obyvatelé Srí Lanky vlastnili půdu, na které se čaj pěstoval.
Správné
Chybné
Sklizený čaj se prodal na místním trhu.
Správné
Chybné
Rytina byla určena pro britské čtenářky a čtenáře.
Správné
Chybné
Produkce čaje byla postavena na práci srílanských obyvatel na čajových plantážích.
Správné
Chybné
O „britské” čajové kultuře se mluví proto, že Srí Lanka byla v té době britskou kolonií.
Správné
Chybné

Proč je Velká Británie zemí čaje? Napište text turistického průvodce tak, aby návštěvníka Velké Británie lépe seznámil s historií čaje.

Text by měl mít alespoň 3 věty. Použijte alespoň jedno z následujících slov: protože, přestože, kromě, nejen, nebo.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Text průvodce:

0 / 999
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR