Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč fotili vlajku znovu?

Znáte jednu z nejslavnějších fotek druhé světové války? Víte, že ji museli přefotit? Zkuste vypátrat, proč se to stalo. Za snímkem se skrývají zajímavé věci.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Na fotografiích je stejné místo. Prohlédněte si oba snímky.

Nápověda
Kliknutím levého tlačítka do obrazu a jeho podržením lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
proc-fotili-vlajku-znovu/pic-00-1024h.jpg
proc-fotili-vlajku-znovu/pic-01-1280w.jpg

Hora Suribači na ostrově Iwodžima, 23. února 1945, kolem 10:30. Foto Louis Lowery. Zdroj: Naval History and Heritage Command

Hora Suribači na ostrově Iwodžima, 23. února 1945, kolem poledne. Foto Joe Rosenthal. Zdroj: ČTK

V čem se snímky vztyčování vlajky liší?

Červeně ve fotografiích označte rozdíly a modře podobnosti. Popište označené body.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Hora Suribači na ostrově Iwodžima, 23. února 1945, kolem 10:30. Foto Louis Lowery. Zdroj: Naval History and Heritage Command

Hora Suribači na ostrově Iwodžima, 23. února 1945, kolem poledne. Foto Joe Rosenthal. Zdroj: ČTK

Zodpovězte otázku.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč fotili vztyčování vlajky?

0 / 400

Prozkoumejte další prameny. Informace, které osvětlují, proč se proslavil až druhý snímek, doplňte jako textové komentáře do fotografie.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč se proslavil až druhý snímek?

0 / 400

Na co byste se zeptali fotografů?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR