Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč bránili průjezdu?

Při procházce krajinou objevíte záhadné kameny u kolejí. Možná vás ani nenapadne, že se za nimi skrývá příběh 107 lidí, velkých mediálních válek a dramatických titulků. Pojďme ho společně rekonstruovat.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Co je na fotografiích?

Označte jednotlivé prvky na fotografiích a popište je.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Brno-Kanice, fond PS, karton 108.

Co podle vás fotografie zachycují?

0 / 400

Pozorně si prohlédněte i další fotografie.

proc-branili-prujezdu/pic-02-1280w.jpg
proc-branili-prujezdu/pic-03-1280w.jpg
proc-branili-prujezdu/pic-04-1280w.jpg

Zodpovězte otázky.

K čemu zařízení slouží?

0 / 400

Kde by mohlo být umístěno a kdy? Odkud vedou koleje a kam?

0 / 400

Nový důkaz.

Prohlédněte si fotografii a přečtěte popisek.

proc-branili-prujezdu/pic-05-1280w.jpg

Nádraží Selb, Německá Spolková Republika, vlak č. 3717, 11. 9. 1951. Lokomotiva objíždí soupravu na nádraží Selb-Plösberg, kam vedla trať z Aše. Nádraží je poslední zastávkou lokální trati Hof-Selb. Lokomotiva je v postavení, ve kterém přijela z Aše, ale byla odpojena, aby mohli doplnit vodu a upravit popelník a dýmnici. Vrácena byla až za několik dní, včetně vlakové soupravy.
Zdroj: Neznámý autor (www.fofifo.com).

Co zachycuje fotografie?

Jaká situace může být na fotografii zachycena? Jak souvisí s předchozími fotografiemi?

0 / 400

Pročtěte si tento dokument.

Vyznačte pasáže, jež vám přinášejí nové poznatky.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Pravda o vlaku svobody

Přicházíme k vám znovu s poselstvím ze svobodného světa, abychom vám pověděli pravdu o československém vlaku, který dne 11. září unikl se stoosmi cestujícími z Československa.

Komunisté se zběsile pokoušejí vám nějak vysvětlit únik vlaku Praha-Aš, který po vedlejší koleji a navzdory hraničním závorám dorazil do Selbu. Vytvořili proto smyšlenku o teroristických skupinách a cizích agentech.

Poslyšte, jaká je pravda:

Uprchlíci byli vlastenečtí Čechoslováci, kteří nepotřebovali pomoc nějakých „agentů z ciziny“. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, jeho žena a jeho dvě děti, šestileté a devítileté, nejsou žádní cizinci. Stejně není cizincem Karel Truxa, bývalý přednosta stanice v Aši a jeho žena. Totéž platí o všech ostatních, kteří si vybojovali cestu na svobodu. Byli to právě takoví lidé jako vy, lidé, kterým se dokonale zhnusil útlak. Byl mezi nimi i dr.Švec, který odolal nátlaku tajné policie, když jej chtěla nutit, aby zrazoval vlastní přátele. Byli mezi nimi dva studenti právníci, kteří se museli vzdát studií, protože nebyli členy komunistické strany. Byl mezi nimi mechanik se ženou a dvěma malými dcerkami, kteří se už dvakrát předtím pokusili překročit hranice. Lze o těchto lidech opravdu mluvit jako o teroristech?

[ … ]

Nikoliv, nešlo o žádné teroristy, o žádné zahraniční spiknutí. Jedinými teroristy jsou tu komunisté, jedinými cizinci ti, kteří k nám přicházejí z Ruska. Komunisté se pokoušejí řadou lží zatemniti tento čin odhodlaných vlastenců. Ale nikdo z těch, kdo věří ve svobodu a lidskou důstojnost, jim neuvěří.

Leták, který americká tajná služba CIC shazovala pomocí balónů na podzim 1951 na území Československa.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek.

Pročtěte si tento dokument.

Vyznačte pasáže, jež vám přinášejí nové poznatky.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Gangsteři

V těchto dnech dověděla se celá světová veřejnost o novém provokativním činu amerických imperialistů, který vyvolal hněv a rozhořčení všech čestných lidí.

Za pomoci svého agenta a jím řízené tlupy teroristů organisovali na železniční trati další zločin, připomínající methody chicagských gangsterů.Únos československých občanů a krádež celé rychlíkové soupravy z území Československé republiky, který za pomoci svého agenta organisovali, teroristické metody agentů CIC a silného oddílu vojska, který v německé pohraniční stanici Selbu již očekával zločinné únosce a spolu s nimi terorisoval pod hrozbou kulometů unesené československé občany, neslýchané jednání s komisí československých diplomatických zástupců a jejich několikahodinový - výslech - to je nejnovější ukázka amerických gangsterských method.

[ … ]

Tento nejnovější gangsterský kousek je pak dalším důkazem toho, jak šerifové z Wall Streetu, kteří si pletou Evropu s divokým západem, svými činy dokazují lživost svých slov a jen ještě více odhalují svou pravou špinavou a podlou tvář.

Ukazuje se den po dni, jak roste zběsilost dolarových vládců Ameriky a jejich evropských gauleiterů, zběsilost, jejíž rodnou matkou je strach.

Čím jasněji rostou úspěchy Sovětského svazu a zemí lidové demokracie, čím víc mohutní světový mírový tábor, a čím i ostřeji se rýsuje příznak nastávající krise v kapitalistických zemích, tím zběsilejší strach jimi zmítá. Strach, že se nepodaří zadržet krach mezinárodního imperialismu, že se jim nepodaří udržet již dlouho lid vlastních zemí v nevědomosti, že tento lid smete imperialistické vydřiduchy bude-li vidět rozkvět zemí, kde lidé žijí opravdu lidsky a že připraví pro dolarové válečné žháře, pro tyto nové hitlerčíky i nový Norimberk.

Zdroj: Ivan Skála: Gangsteři, Rudé právo, 18. 9. 1951, s.3.

Co nového jste se dozvěděli o tzv. vlaku svobody?

0 / 400

Seřaďte fotografie podle období vzniku.

Nápověda
Kliknutím na fotografii a tahem myši přesuňte fotografii na požadovanou pozici mezi ostatní položky.
alt
alt
alt

Shrňte své pátrání.

S pomocí nového důkazu a dokumentů znovu odpovězte na otázku, k čemu zařízení sloužilo.

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR