Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Proč bránili průjezdu?

Při procházce krajinou objevíte záhadné kameny u kolejí. Možná vás ani nenapadne, že se za nimi skrývá příběh 107 lidí, velkých mediálních válek a dramatických titulků. Pojďme ho společně rekonstruovat.

Vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Co je na fotografiích?

Označte jednotlivé prvky na fotografiích a popište je.

Nápověda
Tahem myši levým tlačítkem kreslíte do obrazu. Nakliknutím na nakreslený tvar pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu tvaru, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek, Brno-Kanice, fond PS, karton 108.

Co podle vás fotografie zachycují?

0 / 400

Pozorně si prohlédněte i další fotografie.

proc-branili-prujezdu/koleje.jpg
proc-branili-prujezdu/beton.jpg
proc-branili-prujezdu/hranice.jpg

Zodpovězte otázky.

K čemu zařízení slouží?

0 / 400

Kde by mohlo být umístěno a kdy? Odkud vedou koleje a kam?

0 / 400

Nový důkaz.

Prohlédněte si fotografii a přečtěte popisek.

proc-branili-prujezdu/vlak.jpg

Nádraží Selb, Německá Spolková Republika, vlak č. 3717, 11. 9. 1951. Lokomotiva objíždí soupravu na nádraží Selb-Plösberg, kam vedla trať z Aše. Nádraží je poslední zastávkou lokální trati Hof-Selb. Lokomotiva je v postavení, ve kterém přijela z Aše, ale byla odpojena, aby mohli doplnit vodu a upravit popelník a dýmnici. Vrácena byla až za několik dní, včetně vlakové soupravy.
Zdroj: Neznámý autor (www.fofifo.com).

Co zachycuje fotografie?

Jaká situace může být na fotografii zachycena? Jak souvisí s předchozími fotografiemi?

0 / 400

Pročtěte si tento dokument.

Vyznačte pasáže, jež vám přinášejí nové poznatky.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Leták, který americká tajná služba CIC shazovala pomocí balónů na podzim 1951 na území Československa.
Zdroj: Archiv bezpečnostních složek.

Pročtěte si tento dokument.

Vyznačte pasáže, jež vám přinášejí nové poznatky.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Zdroj: Ivan Skála: Gangsteři, Rudé právo, 18. 9. 1951, s.3.

Co nového jste se dozvěděli o tzv. vlaku svobody?

0 / 400

Seřaďte fotografie podle období vzniku.

Nápověda
Kliknutím na fotografii a tahem myši přesuňte fotografii na požadovanou pozici mezi ostatní položky.
alt
alt
alt

Shrňte své pátrání.

S pomocí nového důkazu a dokumentů znovu odpovězte na otázku, k čemu zařízení sloužilo.

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR