Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Netradiční mezníky československých dějin?

Co se skrývá za vyrytými letopočty na památníku T. G. Masaryka? Proč byl tolikrát zrušen a obnoven? Pomocí otázek postupně odkryjete záhadu pomníku ve Valašském Meziřící a zopakujete si, jakými událostmi si Československo během své existence prošlo.

Vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
ři kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
netradicni-mezniky-ceskoslovenskych-dejin/pic-00.jpg

Pomník znázorněný na fotografii je věnován významné osobnosti československých dějin. V průběhu 20. století byl několikrát zrušen a opětovně obnovován. Data na jeho zadní straně se vážou k významným historickým událostem, ke kterým došlo ve 20. století v Československu a jež měly dopad i na existenci tohoto pomníku. Foto Karel Adamuška. Zdroj: archiv autora

Pomník se nachází ve Valašském Meziříčí a je věnován T. G. Masarykovi. Prohlédněte si přední stranu pomníku.

Nápověda
Kliknutím levého tlačítka do obrazu a jeho podržením lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
netradicni-mezniky-ceskoslovenskych-dejin/pic-06.jpg

Pomník znázorněný na fotografii je věnován významné osobnosti československých dějin. V průběhu 20. století byl několikrát zrušen a opětovně obnovován. Data na jeho zadní straně se vážou k významným historickým událostem, ke kterým došlo ve 20. století v Československu a jež měly dopad i na existenci tohoto pomníku. Foto Karel Adamuška. Zdroj: archiv autora

Prohlédněte si pozorně nápisy a data uvedené na pomníku.

Nápověda
Kliknutím levého tlačítka do obrazu a jeho podržením lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
netradicni-mezniky-ceskoslovenskych-dejin/pic-05.jpg

Foto Karel Adamuška. Zdroj: archiv autora

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Zamyslete se.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč jsou na podstavci pomníku uvedeny jiné mezníky, než známe z učebnic?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR