Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Netradiční mezníky československých dějin?

Co se skrývá za vyrytými letopočty na památníku T. G. Masaryka? Proč byl tolikrát zrušen a obnoven? Pomocí otázek postupně odkryjete záhadu pomníku ve Valašském Meziřící a zopakujete si, jakými událostmi si Československo během své existence prošlo.

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si fotografii.

Nápověda
ři kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
netradicni-mezniky-ceskoslovenskych-dejin/pic-00-1024h.jpg

Pomník znázorněný na fotografii je věnován významné osobnosti československých dějin. V průběhu 20. století byl několikrát zrušen a opětovně obnovován. Data na jeho zadní straně se vážou k významným historickým událostem, ke kterým došlo ve 20. století v Československu a jež měly dopad i na existenci tohoto pomníku. Foto Karel Adamuška. Zdroj: archiv autora

Pomník se nachází ve Valašském Meziříčí a je věnován T. G. Masarykovi. Prohlédněte si přední stranu pomníku.

Nápověda
Kliknutím levého tlačítka do obrazu a jeho podržením lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
netradicni-mezniky-ceskoslovenskych-dejin/pic-06-1024h.jpg

Pomník znázorněný na fotografii je věnován významné osobnosti československých dějin. V průběhu 20. století byl několikrát zrušen a opětovně obnovován. Data na jeho zadní straně se vážou k významným historickým událostem, ke kterým došlo ve 20. století v Československu a jež měly dopad i na existenci tohoto pomníku. Foto Karel Adamuška. Zdroj: archiv autora

Prohlédněte si pozorně nápisy a data uvedené na pomníku.

Nápověda
Kliknutím levého tlačítka do obrazu a jeho podržením lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
netradicni-mezniky-ceskoslovenskych-dejin/pic-05-1024h.jpg

Foto Karel Adamuška. Zdroj: archiv autora

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Při které významné příležitosti byl pomník vztyčen?

0 / 400

Proč byl podle vás v roce 1940 pomník odstraněn?

0 / 400

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Co vedlo k obnově pomníku krátce po druhé světové válce?

0 / 400

Z jakých důvodů se pomník T. G. Masaryka stal v padesátých letech nepohodlný?

0 / 400

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Jaké změny měly dopad na obnovu památníku v roce 1968?

0 / 400

Jak se změnila situace po roce 1970 a proč byl památník následně zrušen?

0 / 400

Odpovězte na otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč byla socha T. G. Masaryka v roce 1990 opět obnovena?

0 / 400

Jak myslíte, že je pomník T. G. Masaryka vnímán dnes?

0 / 400

Zamyslete se.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Proč jsou na podstavci pomníku uvedeny jiné mezníky, než známe z učebnic?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR