Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Jakou budoucnost nabízeli?

Dva prezidentské projevy. Dělí je od sebe dva roky, a přesto jsou tak odlišné. Zaposlouchejte se do ukázek a zjistěte, jakou budoucnost prezidenti občanům Československa nabízeli. Jaká budoucnost by se líbila vám?

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Porovnejte fotografie prezidentů.

Vyznačte podstatné rozdíly, které na fotografiích nacházíte, a popište je.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Prezident republiky Gustáv Husák při novoročním projevu 1. 1. 1988. Foto Jiří Kruliš. Zdroj: ČTK

Prezident republiky Václav Havel při novoročním projevu 1. 1. 1990. Foto Michal Kalina. Zdroj: ČTK

Poslechněte si novoroční projevy prezidentů.

Záznam projevu G. Husáka
Novoroční projev Gustáva Husáka, 1. 1. 1988. Zdroj: Archiv ČRo
0
/0
Záznam projevu V. Havla
Novoroční projev Václava Havla, 1. 1. 1990. Zdroj: Archiv ČRo
0
/0

Zapište hlavní myšlenky projevu.

Nápověda
Vpisujte kliknutím do bubliny.
Myšlenka
Myšlenka

Zapište hlavní myšlenky projevu.

Nápověda
Vpisujte kliknutím do bubliny.
Myšlenka
Myšlenka

Pokuste se o shrnutí analýzy.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

V čem se novoroční projevy lišily?

0 / 400

Jakou budoucnost prezidenti občanům nabízeli?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR