Načítám cvičení

Vítejte ve cvičení

Co tvrdil atlas?

Dvě mapy. Jedna zobrazuje Československo v roce 1938, druhá v roce 1945. Proč se tyto mapy ocitly v atlasu vedle sebe? O čem měly přesvědčit čtenáře? A přesvědčí vás?

Pokud budete chtít cvičení uložit, vyplňte následující formulář
Údaje o mně povinné
Údaje o škole a učiteli
Způsob práce povinné

Prohlédněte si list z atlasu s dvojicí map.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
co-tvrdil-atlas/pic-00-1280w.jpg

Označte a popište prvky, které by vám mohly napovědět, co je tématem map.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Zodpovězte otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Kdy podle vás list s dvojicí map vznikl?

0 / 200

Co chce dvojice map sdělit?

0 / 400

Přečtěte si popisek k mapě a doplňte analýzu o nové informace.

Nápověda
Kliknutím na snímek levým tlačítkem myši označujete bod. Nakliknutím na bod pravým tlačítkem otevřete menu s nabídkou úkonů: změnit barvu bodu, (T) doplnit textový komentář, (X) smazat nakliknutý objekt.

Vítězství Sovětské armády v roce 1945 zabezpečilo naše hranice.
Zdroj: Historický atlas revolučního hnutí, Praha 1956

Doplňte či upravte své odpovědi.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Kdy list s dvojicí map vznikl?

0 / 200

Co chce dvojice map sdělit?

0 / 400

Přečtěte si dobový doprovodný text ke dvojici map. Modře označte pasáže obsahující fakta, žlutě pasáže vyjadřující hodnocení.

Nápověda
Levým tlačítkem myši zabarvíte zvolené slovo nebo slovní spojení. Otevře se vám nabídka, v níž zvolíte označovanou kategorii. Křížkem lze označení smazat.

Vítězství Sovětské armády v roce 1945 zabezpečilo naše hranice

Celková délka hranic ČSR v září 1938 měřila 4111 km a po roce 1945 3641 km. Po osvobození ČSR Sovětskou armádou se bezpečnost hranic značně zlepšila. Zatímco předmnichovská republika neměla přímé hranice se Sovětským svazem, dnešní naše vlast má s ním hranici dlouhou 98 km. Již tato skutečnost zesiluje naši bezpečnost.

Nejdelší hranici měla předmnichovská republika s Německem — 1545 km. Německý imperialismus byl vždy největším nepřítelem samostatnosti našich národů. Dlouhá délka naší hranice s Německem značně ztěžovala obranyschopnost naší vlasti, zvláště po tom, kdy v Německu nastoupil k moci hitlerovský fašismus. Po osvobození v roce 1945 se situace změnila. Dnešní republika má s Německem hranici dlouhou 905 km. Z toho je 549 km s Německou demokratickou republikou, jejíž lid si nepřeje války a s níž žijeme v nejužších přátelských vztazích. Od Německé spolkové republiky nás dělí pouze 356 km dlouhá hranice.

Dále hraničila naše republika před druhou světovou válkou hranicí dlouhou 549 km s Rakouskem, které až do března 1938 bylo klerofašistické a od března 1938 připojeno k fašistickému Německu. Dnes sousedíme s neutrálním Rakouskem hranicí dlouhou 570 km.

V roce 1938 měli jsme s beckovským Polskem, které k nám nemělo přátelských vztahů, 984 km dlouhou hranici. Dnes je hranice mezi ČSR a bratrským, lidově demokratickým Polskem dlouhá 1390 km.

S horthyovským Maďarskem měli jsme před druhou světovou válkou hranici 832 km dlouhou. Iredentistická politika maďarské buržoasie byla pro bezpečnost naší republiky stálým nebezpečím. Dnešní hranice s lidově demokratickým Maďarskem měří 678 km.

Doprovodný text k mapě Vítězství Sovětské armády v roce 1945 zabezpečilo naše hranice (redakčně kráceno).
Zdroj: Historický atlas revolučního hnutí, Praha 1956

Zodpovězte otázku.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Co podle atlasu zabezpečilo československou hranici?

0 / 400

Prohlédněte si mapu postupu vojsk Varšavské smlouvy při okupaci Československa v srpnu 1968.

Nápověda
Při kliknutí levým tlačítkem do obrazu lupa přiblíží část obrazu ve výřezu.
co-tvrdil-atlas/pic-04-1280w.jpg

Mapa postupu vojsk Varšavské smlouvy při okupaci Československa v srpnu 1968.
Zdroj: Martin Váňa (ÚSTR), 2019

Zodpovězte otázky.

Nápověda
Do boxu pro text zapisujete odpověď na otázku, nebo jiný komentář (dle zadání).

Skutečně poválečné změny hranic zabezpečily československý stát? Svou odpověď zdůvodněte.

0 / 400

Proč podle vás vznikla dvojice map zobrazující změny státních hranic? O čem měla přesvědčit čtenáře atlasu?

0 / 400
Předchozí

Výborně! Úspěšně jste prošli celým cvičením.

Napadlo vás k tématu cvičení něco dalšího?

0 / 999
Klinutím na tlačítko „Uložit cvičení“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů a poskytnutím výsledků cvičení k dalšímu výzkumu a vývoji aplikace Historylab. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Projekt vznikl díky grantu Technologické agentury ČR